Хүүхдэд өгч болохгүй эмийн жагсаалт

2015-11-19

Хүүхдэд өгч болохгүй эм
Эрүүл мэндийн яамнаас сүүлийн гурван жил 147 цуврал эмэнд шинжилгээ хийхэд 28 нэрийн эм хуурамч, стандартын шаардлага хангаагүй байсан ажээ. Тиймээс хүүхдэд өгөх хориотой зарим эмийн жагсаалтыг насны ангилалтай нь хүргэж байна.
Адиурекрин-3 нас хүртэл
Ацикловир-3 нас хүртэл
Адпрозалам-18 нас хүртэл
Бекламетазон-6 нас хүртэл
Бромокриптин-15 нас хүртэл
Бутерфанол-18 нас хүртэл
Гастал-1 cap хүртэл
Гексенал-2 cap хүртэл
Гишүүнэ үндэс-1 нас хртэл”
Дактиноминцин-3 нас хртэл
Дикайн-10 нас хүртэл
Морфин-2 нас хүртэл
Мышьякийн бэлдмэл-2 нас хүртэл
Неграм-1 нас хртэл
Напроксен-16 нас хүртэл
Парацетамол-3 cap хүртэл
Реграм-1 нас хүртэл
Ңитропруссид натри-18 нас хүртэл
Стрихинин-2 нас хүртэл
Тетрациклин-8 нас хүртэл
Омнолон-2 нас хүртэл
Пефлоксацин-15 нас хүртэл
Празозин-12 нас хүртэл
Цефотаксим-5 нас хүртэл
Читамон-2 нас хүртэл
Эналаприл-16 нас хүртэл

Эх сурвалж: Үндэсний мэдээ сонин

 

Түмэнд дуулгах мэдээТүмнээсээ асуух санал

Ачааллаж байна ...

Буцах