2016.01.01-ээс дараах 77 гудамжинд дүрэм зөрчин машинаа байрлуулвал ачна. /Гудамж, замын дэлгэрэнгүй тайлбартай/

2015-12-27

Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, түгжрэл саатлыг бууруулах зорилгоор 2016.01.01-ээс   08-20:00 цагийн хооронд хориглосон газарт зогссон тээврийн хэрэгслийг ачих шийдвэрийг 2015.12.24-нд баталсан. 
Зориулалтын автомашинаар тээврийн хэрэгсэл ачих төлбөрийг
- мотоцикл 30 000 төгрөг,
- суудлын автомашин, микробус, 3,5 тонн хүртэлх жинтэй ачааны автомашин, 
автобус 60 000 төг,
- 3,5 тонноос дээш жинтэй том оврын тээврийн хэрэгслийг 90 000 төгрөг байхаар тогтоосон.

Доорхи нэр дурдсан 77 зам,гудамжинд дээрхи шийдвэр үйлчлэх юм.

               Гудамж, талбайн   Нэрлэж эхэлсэн                                                                   
         №           нэр                    Огноо                                        Урт                               ТайлбарТүмэнд дуулгах мэдээ
Түмнээсээ асуух санал

Ачааллаж байна ...

Буцах